Search
  • Anni Koskinen

Tulossa: Wellness Coaching


Mitä On Hyvinvointivalmennus?


Wellness Coaching on valmennuksen muoto, jossa pääpainona on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Valmennuksessa käsitellään Personal Trainingistä tuttuja aihepiirejä kuten ravitsemusta ja liikuntaa, mutta vahvana lisänä käsitellään asiakkaan elintapoja, elämän tilannetta, stressin hallintaa, motivaatiota sekä muunmuassa unta ja paulautumista. Hyvinvointivalmennus on siis Personal Trainingiin verrattuna hyvin kokonaisvaltaista psyykkistä valmennusta.


Coaching on yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään oma tavoitteensa, mahdollistaa oivallusten syntyminen sekä auttaa tunnistamaan jo olemassa olevia voimavarojaan. Wellness Coach on niin sanottu rinnallakulkija, joka herättelee asiakkaan toiveita sekä tavoitteita ja auttaa niiden toteuttamisessa.Milloin hyvinvointivalmentajaa tarvitaan?


Wellness Coach on hyvä valinta etenkin silloin, kun halutaan löytää omia vahvuuksia ja motivaatiota tai esimerkiksi parantaa itsetuntoa. Kun asiakas tietää miten kuuluisi syödä ja liikkua, mutta ei saa itsestään irti, hyvinvointivalmennuksesta saa loistavia työkaluja. Valmentaja kuuntelee asiakkaan arvoja ja näiden kautta kannustaa uudenlaiseen tavoitteelliseen toimintaan.

51 views0 comments